Keltic T+ VPI Keltic T+ VPI
Prenotato!
Keltic
€1.700

Genitori-Parents:

Keltic jungle T+ VPI x Sunglow T+ VPI het anery

 • Cod: #1-3-19 M
 • Sex: M
 • Born: 15/03/2019
 • Food: mice/rats
Keltic jungle T+ VPI Keltic jungle T+ VPI
Prenotato!
Keltic
€2.000

Genitori-Parents:

Keltic jungle T+ VPI x Sunglow T+ VPI het anery

 • Cod: #1-2-19 F
 • Sex: F
 • Born: 15/03/2019
 • Food: mice/rats
KELTIC T+ VPI POSS JUNGLE HET SNOW KELTIC T+ VPI POSS JUNGLE HET SNOW
Keltic
€3.000

Genitori: M 3-16 Keltic jungle T+VPI x H8-16 Freisa ghost het snowglow T+VPI

Parents: M 3-16 Keltic jungle T+VPI x H8-16 Freisa ghost het snowglow T+VPI

 • Cod: #10-6-20F
 • Sex: F
 • Born: 07/05/2020
 • Food: mice/rats
KELTIC PH SNOW T+ VPI POSS FREISA KELTIC PH SNOW T+ VPI POSS FREISA
Keltic
€750

Genitori: M 3-16 Keltic jungle T+VPI x H8-16 Freisa ghost het snowglow T+VPI

Parents: M 3-16 Keltic jungle T+VPI x H8-16 Freisa ghost het snowglow T+VPI

 • Cod: #10-18-20F
 • Sex: F
 • Born: 07/05/2020
 • Food: mice/rats
KELTIC HYPO PH SNOWGLOW T+ VPI KELTIC HYPO PH SNOWGLOW T+ VPI
Keltic
€750

Genitori: M 3-16 Keltic jungle T+VPI x H8-16 Freisa ghost het snowglow T+VPI

Parents: M 3-16 Keltic jungle T+VPI x H8-16 Freisa ghost het snowglow T+VPI

 • Cod: #10-13-20F
 • Sex: F
 • Born: 07/05/2020
 • Food: mice/rats
KELTIC DH SNOW T+ VPI POSS JUNGLE KELTIC DH SNOW T+ VPI POSS JUNGLE
Keltic
€600

Genitori: M 3-16 Keltic jungle T+VPI x H8-16 Freisa ghost het snowglow T+VPI

Parents: M 3-16 Keltic jungle T+VPI x H8-16 Freisa ghost het snowglow T+VPI

 • Cod: #10-15-20M
 • Sex: M
 • Born: 07/05/2020
 • Food: mice/rats