Keltic T+ VPI Keltic T+ VPI
Prenotato!
Jungle
€1.700

Genitori-Parents:

Keltic jungle T+ VPI x Sunglow T+ VPI het anery

 • Cod: #1-3-19 M
 • Sex: M
 • Born: 15/03/2019
 • Food: mice/rats
Jungle Sunglow T+ VPI Jungle Sunglow T+ VPI
Jungle
€800

Genitori-Parents:

Keltic jungle T+ VPI x Sunglow T+ VPI het anery

 • Cod: #1-6-19 M
 • Sex: M
 • Born: 15/03/2019
 • Food: mice/rats
Jungle T+ VPI Jungle T+ VPI
Prenotato!
Jungle
€750

Genitori-Parents:

Keltic jungle T+ VPI x Sunglow T+ VPI het anery

 • Cod: #1-8-19 M
 • Sex: M
 • Born: 15/03/2019
 • Food: mice/rats
JUNGLE SUNGLOW SHARP JUNGLE SUNGLOW SHARP
Jungle
€600

Genitori: G21-16 VP het albino sharp x G3-16 VP Jungle sunglow sharp

Parents: G21-16 VP het albino sharp x G3-16 VP Jungle sunglow sharp

 • Cod: #17-2-20F JUNGLE SUNGLOW SHARP
 • Sex: F
 • Born: 18/05/2020
 • Food: mice/rats
JUNGLE SUNGLOW SHARP JUNGLE SUNGLOW SHARP
Jungle
€500

Genitori: G21-16 VP het albino sharp x G3-16 VP Jungle sunglow sharp

Parents: G21-16 VP het albino sharp x G3-16 VP Jungle sunglow sharp

 • Cod: #17-3-20F
 • Sex: F
 • Born: 18/05/2020
 • Food: mice/rats
JUNGLE SUNGLOW SHARP JUNGLE SUNGLOW SHARP
Jungle
€500

Genitori: G21-16 VP het albino sharp x G3-16 VP Jungle sunglow sharp

Parents: G21-16 VP het albino sharp x G3-16 VP Jungle sunglow sharp

 • Cod: #17-4-20M
 • Sex: M
 • Born: 18/05/2020
 • Food: mice/rats