Arabesque het anery poss. indy albino Arabesque het anery poss. indy albino
Prenotato!
Arabesque
€750

Genitori: Indy motley x Arebesque ghost het snowglow P. Kahl

Parents: Indy motley x Arebesque ghost het snowglow P. Kahl

  • Cod: #5-7-19M
  • Sex: M
  • Born: 15/05/2019
  • Food: mice/rats